Tentang Sekolah Amalina

Yayasan Amalina didirikan oleh Bapak H. Andi Djuwandi dan Ibu Hj. Yeti Kusyeti pada tahun 1992.

Yayasan Amalina bergerak di bidang pendidikan. Sebagai langkah awal dalam rangka mendukung program pemerintah untuk turut serta mencerdaskan anak bangsa dan berguna bagi masyarakat sekitarnya

Yayasan Amalina mendirikan Taman Kanak-Kanak Islam Amalina yang berletak di Jalan Raya Pondok Aren No. 97 pada tahun 1992.

Dengan komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan mutu dan mengembangkan pendidikan di daerah Pondok Aren, pada tahun 2001, Yayasan Amalina membuka tingkatan selanjutnya, SD Islam Amalina.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan yang sangat pesat di sekolah yang berada di bawah naungan Yayasan Amalina (TK & SD), maka pada bulan Juli 2011, Yayasan Amalina membuka jenjang pendidikan tingkatan selanjutnya, SMP Islam Amalina.

Terima kasih atas kepercayaan dan animo masyarakat yang tinggi dengan menyekolahkan putra-putrinya di TK, SD & SMP Islam Amalina.

Visi

Mengembangkan Pendidikan Islam untuk menghasilkan generasi yang memiliki kemampuan dalam IQ (Intelegensi), EQ (Emosional) serta SQ (Spiritual).

Misi

  • Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan dunia pendidikan
  • Meningkatkan prestasi dalam segala bidang
  • Menyelenggarakan program pendidikan yang senantiasa berakar pada sistem nilai, adat istiadat, agama dan budaya masyarakat dengan tetap mengikuti perkembangan dunia luar.
Jl. Raya Pondok Aren no.8
Pondok Aren - Tangerang Selatan 15224
Phone: (021) 731 8333